Thuế thu nhập việc làm tại Đài Loan

Thuế từ các khoản thu nhập việc làm tại Đài Loan là điều các lao động đi xklđ tại Đài Loan quan tâm hàng đầu hiện nay. Thu nhập chưa cao, chi phí nhiều giờ thêm các khoản thuế kèm theo dẫn đến hàng tháng dư ra không được nhiều.

28. Cơ sở của thuế thu nhập việc làm là gì:
Công dân nước ngoài làm việc trong phạm vi quyền hạn của bạn?
Quốc tịch của bạn có thẩm quyền làm việc ở nước ngoài?
Thuế thu nhập ở Đài Loan được quy định bởi Đạo luật thuế thu nhập và Luật thuế thu nhập cơ bản.
Nhiều quốc gia nước ngoài
Một người cư trú tại Đài Loan từ 183 ngày trở lên trong một năm tính thuế được coi là cư dân thuế và phải báo cáo thuế thu nhập hàng năm. Người sử dụng lao động không cư trú có thuế thu nhập được tạo ra ở Đài Loan phải khấu trừ thuế thu nhập.
Công dân nước ngoài
Công dân Đài Loan có hộ khẩu tại Đài Loan cư trú tại Đài Loan trong hơn 31 ngày hoặc cư trú tại Đài Loan trong khoảng từ một đến 31 ngày và có trung tâm lợi ích quan trọng của họ ở Đài Loan, sẽ được coi là cư dân thuế.
Thu nhập của người lao động ở nước ngoài bị đánh thuế ở Đài Loan nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
Thu nhập ở nước ngoài ít nhất là 1 triệu TWD.
Thu nhập ở nước ngoài và thu nhập có nguồn gốc khác của Đài Loan là hơn 6,7 triệu TWD.
Thuế thu nhập cơ bản cao hơn thuế thu nhập thông thường.
Nếu người lao động đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài, số tiền được trả có thể được khấu trừ vào thuế thu nhập cơ bản.
 
 
29. Thuế suất đối với thu nhập từ việc làm là gì? Có bất kỳ đóng góp an sinh xã hội hoặc thuế tương tự đánh vào người sử dụng lao động và / hoặc nhân viên?
Tỷ lệ thuế đánh vào thu nhập việc làm
Thuế suất thuế thu nhập đối với nhân viên cư trú thuế ( xem Câu hỏi 28 ) được tính theo thuế suất lũy tiến từ 5% đến 45%, dựa trên thu nhập có nguồn gốc từ Đài Loan chịu thuế.
Thu nhập của công dân nước ngoài ở Đài Loan dưới 183 ngày phải chịu thuế khấu trừ 18%. Nếu tổng tiền lương hàng tháng của quốc gia nước ngoài ít hơn 31,513 TWD, tỷ lệ giữ lại là 6%.
Đóng góp an sinh xã hội
Người sử dụng lao động phải thực hiện các đóng góp an sinh xã hội sau đây:
Bảo hiểm y tế quốc gia (NHI). Phí bảo hiểm NHI cho tất cả nhân viên được phân chia giữa chủ lao động (60%), nhân viên (30%) và chính phủ (10%).
Bảo hiểm lao động. Một nhân viên làm việc trong một công ty hoặc doanh nghiệp có pháp nhân tại Đài Loan, có hơn năm nhân viên phải có bảo hiểm lao động. Điều này được tính bằng tỷ lệ phần trăm của tiền lương của người được bảo hiểm lên đến mức tối đa hàng tháng hiện tại là 45.800 TWD và được phân chia giữa chủ lao động (70%), nhân viên (20%) và chính phủ (10%).
Bảo hiểm dịch vụ việc làm. Chủ lao động có ít nhất một nhân viên có pháp nhân tại Đài Loan phải đóng góp vào phí bảo hiểm dịch vụ việc làm của người được bảo hiểm.
Lương hưu lao động. Sử dụng lao động có pháp nhân tại Đài Loan phải đóng góp hàng tháng ít nhất 6% tiền lương hàng tháng cho quỹ lương hưu lao động của mỗi nhân viên, nếu có. Mức trần hiện tại về đóng góp lương hưu lao động cho người sử dụng lao động là 150.000 TWD.

Giải đáp miễn phí: Bạn có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì liên quan tới đơn hàng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Macau xin vui lòng truy cập trang https://www.facebook.com/xkldhoanghajsc để gửi câu hỏi, được tư vấn trực tiếp.

 

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn